Η Μονάδα Παραγωγής

ariana-tree

Οι περισσότερες ελιές μας παράγονται στον αρχαιότερο και μεγαλύτερο ελαιώνα της χώρας μας και επεξεργάζονται στη Μονάδα Παραγωγής μας που βρίσκεται εκεί.