Πιστοποιήσεις

ariana-tree

To ISO 22000:2018 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

Εμείς στην ΑΡΙΑΝΑ, επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε, πέραν των νομικών απαιτήσεων, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και έτσι αποκτήσαμε το παραπάνω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο Φορέα.

Άλλωστε, πάντα φροντίζουμε ώστε οι προδιαγραφές των χώρων παραγωγής, διαχείρισης και πώλησης των προϊόντων μας, να συναντούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και των αρχών της ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής.

Δείτε το Πιστοποιητικό

ISO2018